สูตรการหาพื้นที่วงกลมแบบง่ายๆ ทำกันได้ทุกคน !!!

[h1]สูตรการหาพื้นที่วงกลมแบบง่ายๆ ทำกันได้ทุกคน !!![/h1] นอกเหนือจากนักเรียนนักศึกษาที่ต้องรู้จักสูตรการหาพื้นที่วงกลมแล้วนั้น พวกเราเหล่านักสร้างบ้าน นักอสังหาริมทรัพย์ ยังต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่วงกลม เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นรูปเหลี่ยมหรือรูปวงกลม เป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดวิเคราะห์เพื่อหาพื้นที่อยู่เสมอ ดังนั้นการที่เราสามารถคิดวิเีคราะห์หาพื้นที่ของวงกลมได้โดยไม่ต้องเพิ่งนักคณิตศาสตร์หรือผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือพึ่งพาเครื่องคิดเลขนั้น ทำให้เรายกระดับตัวเองขึ้น สามารถคิดคำนวณพื่้นที่ได้หลากหลายรูปแบบทั้งวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยมต่างๆ นานา การยกระดับเช่นนั้นทำให้เราสามารถรู้จักการเปลี่ยนหน่วยของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นไร่ ตารางวา ตารางเมตร หรือ หน่วยอื่นๆ ในการใช้งานจริงได้อย่างแม่นยำ รูปวงกลม หรือ วงกลม คือ รูปร่างทางเรขาคณิตรูปแบบหนึ่ง เป็นรูปปิด ไม่มีมุม สามารถวาดได้โดยกำหนดจุดศูนย์กลางขึ้นมา 1 จุด จากนั้นจึงลากเส้นให้มีระยะห่างจากจุดนี้เท่ากันโดยตลอด วนรอบจุดศูนย์กลางจนกลับมาถึงจุดเริ่มต้น โดยระยะห่างจากจุดศูนย์กลางนี้มีชื่อเรียกว่า รัศมี อ้างถึง สูตรการหาความยาวเส้นรอบวงกลมคือ เส้นรอบวง = 2pi imes r สูตรการหาพื้นที่วงกลมคือ พื้นที่วงกลม = pi imes r^2 ค่าของ pi คือ 3.1415… ซึ่งเป็นผลมาจาก เส้นรอบวง หารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง (ดูเพิ่มเติมได้ที่ พาย) ใน ระบบโคออร์ดิเนต x-y วงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง (a, b) และรัศมี r คือเซ็ตของทุกจุด (x, y) ที่ left( x – a ight)^2 + left( y – b ight)^2=r^2 หากวงกลมมีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิด (0, 0) แล้ว สูตรนี้สามารถย่อได้ ดังนี้ x2 + y2 = r2 วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิด ที่มีรัศมี 1 หน่วย เรียกว่า วงกลมหนึ่งหน่วย (unit circle) เมื่อแสดงในรูปสมการอิงตัวแปรเสริม (x, y) สามารถเขียนได้โดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ไซน์ และโคไซน์ ดังนี้ x = a + r cos(t) y = b + r sin(t),

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s