ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก ( weighted arithmetic Mean )

นักเรียนทุกคนคงเคยคิดเกรดเฉลี่ยของตัวเองมาแล้วนะค่ะ  การคิดเกรดเฉลี่ยของนักเรียนคือการคิดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคือหลักการเดียวกัน กับการคิดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนั่นเอง

       การคิดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นการคิดค่าเฉลี่ยที่ข้อมูลมีค่าความสำคัญไม่เท่ากัน

           นักเรียนลองพิจารณา  

                                           ให้     w1    w2    w3    w4  …  w     เป็นจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาวิชา

                                            และ    x  x2   x3    x…   xk          เป็นเกรดที่นักเรียนสอบได้ในแต่ละรายวิชา  

 

การคิดเกรดเฉลี่ยทำได้ดังนี้

 

        =   

   

 

 

 

ตัวอย่าง  1    นางสาวทำดี   เรียนวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์   สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีหน่วยกิตเป็น     2   , 3  ,    2.5    และ   2.5  หน่วยกิตตามลำดับ   และการตัดสินผลการเรียนเธอได้เกรด      4     3     2   และ     4     ตามลำดับ

จงหาเกรดเฉลี่ยของนางสาวทำดี

            วิธีทำ        เกรดเฉลี่ย  (  )       = 

 

 

                                                                                                                         = 

 

 

                                                                       =          3.30

 

                               ตอบ               นางสาวทำดี  ได้เกรดเฉลี่ย       3.30

 

 

 

 

  สรุปสูตรการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคือ 

 

 

 

                                     

  หรือ           =         

 

 

         

                                                        

 

 

 

ตัวอย่างที่  2        นายตั้งใจ  เรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เขาลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนดังตาราง    จงหาเกรดเฉลี่ยของ
                              นายตั้งใจ

 

วิชาที่

1

2

3

4

5

หน่วยกิต

3

3

2

2.5

1

ผลการเรียน

4

2

4

3

4

 

 

                   วิธีทำ                =              

 

 

                                                  =       

 

                                                      =              

                                                      =               3.26    

                       ตอบ            นายตั้งใจได้เกรดเฉลี่ย              3.26

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่    2       ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน   3   ห้อง มีผลของคะแนนดังนี้

 

ห้อง

6/1

6/2

6/3

จำนวนนักเรียน

30

40

40

คะแนนเฉลี่ย

40

30

50

 

 จงหาค่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง   3    ห้อง

 

จาก                               =           แปลงสูตร       =    

 

วิธีทำ                         =      

 

                                             =     

 

                                              =        40

   คะแนนเฉลี่ย                  =        40

 

        ตอบ        40

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s