ค่าสถิติ

1. การแจกแจงความถี่
  • ความถี่สะสม (cumulative  frequency) ของอันตรภาคชั้นใด  คือ   ผลรวมของความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นกับความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ต่ำกว่าทั้งหมด  หรือสูงกว่าทั้งหมด  อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ความถี่สะสม (relative  frequency) ของอันตรภาคชั้นใด  คือ  อัตราส่วนระหว่างความถี่ในอันตรภาคชั้นนั้นกับความถี่ทั้งหมด
  • ความถี่สะสมสัมพัทธ์ (relative  cumulative frequency) ของอันตรภาคชั้นใด  คือ  อัตราส่วนระหว่างความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ทั้งหมด

แบบฝึกหัด  

2. ทฤษฎีของผลบวก

ถ้า c ,   d   เป็นค่าคงตัว

               
3. ค่ากลางของข้อมูล

ค่ากลางของข้อมูล

คือ ค่าสถิติหรือตัวเลขตัวหนึ่งที่ได้จากการวิเคราะห์   ค่าที่ได้นั้นเราถือเป็นตัวแทนของข้อมูล  และทำให้รู้สึกว่าค่ากลางของข้อมูลเป็นค่าที่อยู่ในตำแหน่งกลาง ๆ ของข้อมูล 

ค่ากลางของข้อมูล มีหลายชนิด ได้แก่

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัด
จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) ของข้อมูลในข้อต่อไปนี้

1.    2, 4, 7, 8, 92.    6, 8, 7, 5, 3, 7

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s